De kosten voor de behandelingen zijn door de overheid en de NZA (Nederlandse Zorgautoriteit) vastgesteld in een tarief. Aan de zogenoemde UPT-codes (universele particuliere tandarts) zijn bedragen gekoppeld. Voor uitgebreide behandelingen krijgt u vooraf een begroting mee, zodat u bij uw zorgverzekeraar kunt bekijken waar u voor verzekerd bent en wat u vergoed krijgt voor de desbetreffende behandeling.

De UPT-codes kunt u vinden op : https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_6186_22/1/